12. EvD snílek?

Mnoho lidí s myšlenkami Ericha von Dänikena nesouhlasí. Někteří se domnívají, že EvD je ateista, někdo, kdo z Boha udělal astronauta. Opak je pravdou. V každé ze svých knih Erich výslovně zdůrazňuje svou hlubokou víru v Boha. Jiní si myslí, že EvD je ufolog. Ani to není správné. Erichova díla se sice zabývají mimozemšťany, ale ti působili na zemi před mnoha tisíciletími, zatímco ufologie představuje problém současnosti. Zase jiní se domnívají, že EvD není vědec, protože zpochybňuje přímkový průběh evoluce. "Není to tak," přiznává již mnoho vědců ve svých dílech.

Aby uvedl často horkokrevné rozepře na věcnou kolej, založil americký právník Dr. Gene Phillips v r. 1971 Ancient Astronaut Society. Z ní vznikla v německy mluvícím prostoru AAS - společnost pro archeologii, astronautiku a SETI /SETI je v astronomii terminus technikus - Search for extraterrestrial intelligence - hledání mimozemské inteligence/. V r. 2001 měla AAS přes 8000 členů, čtvrtinu z nichž tvoří vědci z nejrůznějších oborů. Erich je zakládajícím a čestným členem jak americké, tak také německy hovořící AAS. EvD navštěvuje všechny kongresy AAS a píše pro členský časopis "Bájné časy" periodické příspěvky.

12. EvD snílek? - německý text 12. EvD snílek? - informační panel 12. EvD snílek? - anglický text
Pro zvětšení klikněte na obrázek
Vítejte na stránkách
věnovaných
Erichu von Dänikenovi.
Najdete zde informace
o jeho životě, knihách,
jeho návštěvách u nás
a mnoho dalších zajímavostí.
Pana Ericha von Dänikena v ČR zastupuje a jeho vystoupení pořádá
Aldea, vzdělávací agentura