4. Léta učení

V r. 1953 se Erich von Däniken začal učit číšníkem v luxusním hotelu "Schweizerhof" v Bernu. Hned po vyučení se nechal najmout na velký dopravní parník společnosti Holland-America-Line v Rotterdamu. Stal se stewardem a díky svému jazykovému nadání se velmi brzy ocitl v kanceláři hlavního stewarda. Zcestoval svět a kdykoliv to bylo možné, navštěvoval muzea a místa archeologických nálezů v zemích, které navštívil. Když jednoho dne stál v parku La-Venta v mexickém městě Villahermosa, projela jím fascinující myšlenka. Na tomto místě byl reliéf bytosti s helmou, která sestupovala z oblak dolů k lidem. Lidé zírali nahoru, jako by se osobně zjevil sám Bůh.

Samozřejmě nemohla být tato bytost, sestupující z nebe, opravdový, skutečný Bůh. Lidé pouze věřili, že tato bytost je jedním z mnoha Bohů. Tedy zásadní omyl. A jak to bylo před tisíciletími u jiných národů? Také něco pozorovaly a vyvodily z toho chybné závěry, že mají co dočinění s Bohy? Tenkrát v parku La Venta Erich zneklidněl. To místo s bytostí, sestupující z nebes, se stalo klíčovým zážitkem, který Ericha už nikdy neopustil.

4. Léta učení - německý text 4. Léta učení - informační panel 4. Léta učení - anglický text
Pro zvětšení klikněte na obrázek
Vítejte na stránkách
věnovaných
Erichu von Dänikenovi.
Najdete zde informace
o jeho životě, knihách,
jeho návštěvách u nás
a mnoho dalších zajímavostí.
Pana Ericha von Dänikena v ČR zastupuje a jeho vystoupení pořádá
Aldea, vzdělávací agentura