14. Mystery Park

(pozn. agentury - momentálně je Mystery Park uzavřen)

Idea Mystery Parku přetrvávala. Zbývala otázka, kde by tedy bylo možné vybudovat muzeum nebo dokonce malý park. V Beatovi Kaderlim z Interlakenu našel Erich von Däniken ideálního spojence. Kaderli se radil s řadou lidí z nejrůznějších oborů a brzy bylo jasné, že pro realizaci myšlenky parku bude nutné založit akciovou společnost.

Se skromným akciovým kapitálem 100.000 Fr. vznikla v říjnu 1997 společnost „Mysteries of the World AG" a pak už se věci rozhýbaly. Následoval vzestup hodnoty akcií a posléze se jak místní autority, tak i celá společnost nadchly pro ideu Parku. EvD pronesl řadu propagačních projevů a pod vedením Petera Seilera, který byl tehdy předsedou Národní Rady, byl vytvořen jakýsi „zastřešující" výbor pro plánování celé záležitosti.

Záměrem Ericha von Dänikena bylo vytvořit „Mystery Park" jako park dobrodružství, představující návštěvníkům oživlá největší tajemství tohoto světa. Převládající ideou byla myšlenka pluralismu, tj. různých pohledů na skutečnost. Jak ostatně pravil Theodor Fontane (1818 - 1898): „Neexistují neměnné pravdy a pokud ano, pak jsou nezajímavé."

Erich von Däniken se pustil do koncipování a psaní různých možných scénářů a několik tvůrčích týmů a specializovaných společností je začalo uvádět v život. Záměr se stal skutečností.

14. Mystery Park - německý text 14. Mystery Park - informační panel 14. Mystery Park - anglický text
Pro zvětšení klikněte na obrázek
Vítejte na stránkách
věnovaných
Erichu von Dänikenovi.
Najdete zde informace
o jeho životě, knihách,
jeho návštěvách u nás
a mnoho dalších zajímavostí.
Pana Ericha von Dänikena v ČR zastupuje a jeho vystoupení pořádá
Aldea, vzdělávací agentura