O přednáškách

Vystoupení charismatického badatele je fascinující zážitek, při kterém se návštěvníkům doslova tají dech. Jeho přednášky jsou nejen zábavné, jiskřivé,
plné informací, ale také nás nutí k zamyšlení. A to je vše, čeho chce pan Däniken dosáhnout.

Každá přednáška trvá přibližně dvě hodiny a je provázena velkoplošnou projekcí s videosekvencemi, fotografiemi a počítačovými animacemi.

Přednášky jsou tlumočeny z němčiny do češtiny, na závěr se koná autogramiáda.

Tajemný Egypt

a jiné záhady starověku


Země s tolika mimořádnými památkami, že je jim věnována celá přednáška. Egypt dodnes skrývá mnoho tajemství a záhad, pro něž současná věda nemá vysvětlení. Däniken nám nabídne jiný pohled na známé archeologické lokality, jako je Sakkara, Dendera, Abydos a další. Prozkoumáme tajné šachty v pyramidách, navštívíme místa, která by vlastně vůbec neměla existovat. S humorem i logikou, které jsou Dänikenovi vlastní, dostanou egyptské legendy zcela nový smysl. Poutavým vyprávěním a jedinečnou projekcí budeme vtaženi do světa starého tísíce let. A budeme žasnout, co všechno Egypťané znali a vytvořili a co se tenkrát možná přihodilo.
A uvidíte i další záhady naší dávné minulosti...

Úryvek z přednášky Tajemný Egypt: "A co to tu vidíme na stěnách? Zvláštní vyobrazení. ... Je zde znázorněna nějaká stará technologie. To nelze vyloučit. Existují skutečně dva autoři, kteří dobře znají starý Egypt, a ti se domnívají, že je zde znázorněna elektřina ve starověku."

Dendera, Egypt

 Návrat bohů

Vydáme se po stopách dávných národů, jejichž zvláštní poselství k nám promlouvá dodnes. Navštívíme gigantické stavby napříč celou zeměkoulí, vybudované před tisíci lety podle přesných astronomických údajů. Zastavíme se v říši Mayů u jejich proslulého kalendáře, který končí 21. prosince 2012. Mayové věděli, že jednou za 26 tisíc let se osa země dostane v den slunovratu do jedné přímky se středem naší galaxie. Poprvé během psané historie lidstva budeme letos svědky této astronomické události. A co bude dál? Uslyšíme mnoho otázek i možných odpovědí, ze kterých nás bude doslova mrazit v zádech.

Nevyřešené záhady minulosti

Procházka po záhadách naší planety začíná ve starověké Indii. Před mnoha a mnoha lety se na oběžné dráze kolem Země pohybovaly gigantické kosmické lodi. Staří Indové tato plavidla nazývali města na obloze. Jednoho dne prý z těchto měst na obloze sestoupila k zemi menší vozidla, nazývaná vimana. Zajímavé je, že podobné objekty popisují i jiné staré civilizace. Nazývají je jinými jmény, ale význam je vždy stejný - spojení s bohy. Tu a tam prý tyto věci přistávaly a braly s sebou lidi do měst na obloze.

Všechno, co dnes máme, muselo být vynalezeno, objeveno, vyzkoušeno, všechno má za sebou nějaký vývoj. Jestliže ale došlo v minulosti ke kontaktu s jinou vyspělou civilizací, musely by se objevit věci, které se do naší evoluce v technologii nehodí. Existují takové věci? Podle Dänikena je jich naše planeta plná.

Přednáška pokračuje nálezem tisíce let staré mapy, jejíž autor přesně zachytil pevninu kolem jižního pólu, přestože je skryta pod obrovskou vrstvou ledu. Navštívíme také Jižní Ameriku a jezero Titicaca, kde na svých cestách objevil dokonalé stavby s nevysvětlitelným původem. "Obří kvádry z kamene tvrdšího než diamant tu někdo rozřízl tak dokonale, jako by měl k dispozici přinejmenším frézu. Opracovat v době kamenné obří kamennou desku s váhou přes 900 tun, to je přinejmenším zvláštní." A samozřejmě Dänikenovu oblíbenou peruánskou planinu Nazca se záhadnými gigantickými liniemi. Dále mohou návštěvníci vidět egyptské pyramidy, budhistické stupy a celou řadu dalších zajímavostí. Přednáška končí animovanou rekonstrukcí vesmírné lodi podle textu starozákonního proroka Ezechiela.

 

Ukázky z přednášek

Vítejte na stránkách
věnovaných
Erichu von Dänikenovi.
Najdete zde informace
o jeho životě, knihách,
jeho návštěvách u nás
a mnoho dalších zajímavostí.
Pana Ericha von Dänikena v ČR zastupuje a jeho vystoupení pořádá
Aldea, vzdělávací agentura